Grafisk profil

För att underlätta för dig att använda vår logotyp så har vi sammanställt den i olika format här nedan. Om något oklart eller du söker mer information så är du välkommen att kontakta oss.

.PDF (print)

.PNG (digitalt)